BG | RU

Албер Камю

Албер Камю (1913–1960) е сред най-зна-чителните представители на екзис-тенциалната философия на ХХ в. Автор е на романи, разкази, пиеси, есета, сред които: Чужденецът, Митът за Сизиф,Разбунтуваният човек, Чумата, Пропа-дане, Размишления за гилотината и др. Носител на Нобелова награда за лите-ратура (1957). На 7 ноември 2013 г. се навършиха 100 години от неговото рож-дение. Предложеният тук текст се пуб-ликува за първи път на български език. Става дума за съхранена чернова от изказване на Камю в доминиканския манастир „Латур Мобур”, в което той от името на атеистите отправя своите въпроси към християнския свят, въпроси, които и до днес не са загубили своята актуалност. П
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org