BG | RU

Александър Каломирос

Александър Каломирос е съвременен гръцки богослов и проповедник, ав-тор на много книги и статии по богословие и апологетика, голяма част от тях са издадени на английски език. Текстът, който ви предлагаме, е откъс от книгата Огнена река – една от най-известните му – в която той подлага на задълбочена критика псевдохристиянската концепция за „отмъстителния Бог”, тази „съдбовна” заблуда на западното християн-ство – заблуда, която се превръща в благодатна почва за зараждането и разпространението на атеизма
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org