BG | RU

Александър Шмеман

отец Александър Шмеман се ражда в семейство на руски емигранти през 1921г. в Ревел (Естония). още в ранното му детство семейството се пре-мества в Париж, където отец Александър живее дълги години. Ръкоположен за свещеник през 1946 г. в Руския западноевропейски екзархат под юрисдикция-та на Константинопол в Париж. Първият период на неговото творчество е свързан с Православния богословски институт във френската столица, къде-то работи с изтъкнати богослови на руската емиграция: А. В. Кардашов, В. В. Зенковски, Сергий Булгаков, Киприян Керн и Николай Афанасиев. Парижкият пе-риод от творчеството на о. Александър е свързан с историята на Църквата. В Париж излиза първото му най-известно съчинение – Историческият път на Православието. През 1951г. отпътува със семейството си за САЩ. Целият му живот до смъртта му в 1983 г. е посветен на изграждането на Американ-ската православна църква и на преподаването в Световладимирската семина-рия в Ню Йорк. от 1962 г. е неин декан. Този втори период от жизнения път на о. Александър е свързан с написването на фундаментални съчинения по ли-тургическо богословие. Сред по-известните са: С вода и дух, Великият пост, За живота на света и Евхаристия. След смъртта му са публикувани неговите Дневници (1973-1983) и Неделни беседи и статии, които са издадени и на бъл-гарски език от Фондация Communitas съответно през 2011 и 2012 г. в превод на Борис Маринов


Александър Шмеман

2016/107 Парадоксите на руското културно развитие: максимализмът

2016/106 Парадоксите на руската култура: утопизмът

2014/91 Вселенският патриарх и Православната църква

2011/59 Може ли да вярваш, бидейки цивилизован?

2011/58 Дневници (1973–1983 г.)

2009/46 Почитането на Божията майка

2009/40 Идеята за примата в православната еклеcиология прот.

2009/39 Съдбата на византийската теокрация

2008/27 Из „Дневници 1973 – 1983”.

2008/26 Дневници.

2007/20 Пасхалната вяра.

2007/20 Христос Воскресе!

2005/13 Три беседи.Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org