BG | RU

Алексей Стамболов

Алексей Стамболов е роден през 1976 г. Средното си образование получава в Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски”. Бакалавър по история и магистър по новогръцка филология от СУ „Св. Климент Охридски”. Работи като преводач-говорител в БНР. Основните му научни интереси са в областта на църковната история, историята на Византия, гръцкия език и култура.
Предишен брой


Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org