BG | RU

Анджей Витко

Oтец Анджей Витко е професор в Папския богословски университет в Краков. Той е доктор на хуманитарните науки – история на изкуството, доктор по теология, член на Кралската академия за изобразително изкуство „Сан Телмо” в Испания, член на Научния съвет на Института по изкуствата към Пол-ската академия на науките. Роден е през 1966 г., pъкоположен е за свещеник през 1991 г. Автор на повече от 35 книги, издадени в Полша, Германия, Австрия, Испания, Англия, Италия, Ирландия, Русия, Украйна и Словакия, посветени главно на Божието милосърдие, историята на културата и изкуството.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org