BG | RU

Анна Николова

Доц. д-р Анна Бориславова Николова работи в Катедрата по класическа филология в СУ „Св. Климент Охридски”. Водила е курсовете по римска литература, римска култура, средновековна латинска литература, средновековен латински език и др. Автор е на многобройни уво-ди към преводи от латински език и на статии из областта на римската литература. Сред преводите й от латински са произведения на Сенека и Августин. В момента води курса „Латинската литература в прехода от Античност към Средновековие“ в магистърската програ-ма на специалността класическа филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски”
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org