BG | RU

Антоанета Дончева

Д-р Антоанета Дончева е доцент в Пловдивския университет „Паи-сий Хилендарски”. Има водени курсове в СУ „Св. Климент Охридски” и Нов български университет. Била е Erasmus-лектор в Кьолнския уни-верситет (2013г.) Специализирала е в Италия. Основните й изследователски интереси са в сферата на семиотиката и философията на изкуствата. Автор е на монографиите Маската– свобода и затвор. Проблемът за идентичността в творчеството на Луиджи Пирандело (София, Изток-Запад, 2007) и Азът и Другият в западноевропейската култура на ХХв. (София, Изток-Запад, 2014), както и на статии, публикувани в България, Австрия, САЩ, Италия и Китай. Член е на редакционния съвет на електронното списание philosophia.bg. Член е на Се-миотичното общество на Америка (Semiotic Society of America) и на Югоизточноевропейския център за семиотични изследвания


Антоанета Дончева

2017/120 Раненото тяло. Болката като онтология в творчеството на Самюел Бекет

2016/116 Ubi nihil vales. Гротескното тяло – Самуел Бекет, Френсис Бейкън

2015/104 Сияйната болка на отсъствието. Скука и надежда В очакване на Годо на Самюъл Бекет

2014/97 Вавилонската кула на Алиса

2013/83 Бог е мъртъв и това е ужасно. Погнусата на Жан-Пол Сартр

2011/59 Парчета счупени огледала Франц Кафка, Джорджо Де Кирико, Самюел Бекет, Харолд Пинтър

2009/37 Знаковото затваряне на света. Илюминираният инициал в средновековната книжнина.Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org