BG | RU

Надежда Савова

Надежда Савова е родена в София, завършва Италианския лицей в Горна Баня. През 2002 г. заминава да учи международни отношения и испанска филология в Университета „Фърман” в САЩ. Прекарва по различни програми 5 семестъра в редица латиноамерикански страни. Защитава докторат по културна и социална антропология в Принстънския университет, САЩ, проучвайки темата за сравнителните културни политики и социалното влияние на мрежите от културни центрове в България (читалищата), Бразилия и Куба. Работила е като консултант-експерт към Сектора по нематериално културно наследство на ЮНЕСКО в Париж през 2008 г. През 2008 г. създава мрежа от читалища и организации, която регистрира като нестопанска организация в България с името Международен съвет на самодейните средища, International Council for Cultural Centers (I3C, www.international3c.org). През де-кември 2009 г. заедно с местни доброволци създава в Габрово културно-кулинарен център, наречен Хлебна къща „Св. Христофор” (www.bread-art-house.org), който се развива като общностен културен център, където месенето на хляб се съчетава със занаяти, рисуване, дърворезбоване на печати за хляб. Постепенно около Хлебната къща се оформя национална мрежа от сродни центрове и доброволчески програми в над 20 града на страната, както и международна мрежа от побратимени цен-трове в над 12 страни на 5 континента (www.breadhousesnetwork.org). Преподавала е курсове по социално развитие чрез изкуство и култура, сравнителни културни политики, социално предприемачество и социални дейности в Университета „Принстън”, САЩ, и катедрите по социология и културология на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и в Габровския технически университет.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2021 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org