BG | RU

Николай Бердяев

В едно писмо о. Александър Мен казва за Бердяев следното: „Това е мислител от XXI век, случайно попаднал в нашия. Наистина, той е много изолиран от всички останали. Това разваля донякъде нещата. Но тази изолираност е про-блем, свързан с неговата „преждевременност”. Тази „преждевременност”, съчетана с ярки и точни интуиции, можем да открием и в есетоСоциализъм, демокрация и теокрация. Текстът е част от сборника Новото средновековие, издаден за първи път в Берлин през 1924 г. – две години след прогонването на Бердяев от Русия. След катастрофичните събития на Първата световна война и Октомврийската революция темата за съдбата на Европа и Русия дълбоко вълнува Бердяев. Размишлявайки върху конкретни исторически събития, той изследва в „лабораторно” чист вид самата „идея” на социализма и демокрацията, което превръща текста му в интересно и будещо въпроси четиво 85 години след написването му.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2021 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org