BG | RU

Николай Нешков

Прот. Николай Нешков е предстоятел на храма „Свети Николай Чудотворец”. Завършил е Софийската духовна академия (впоследствие Богословски факултут на СУ „Св. Климент Охридски”). Редовен докторант към катедра “Теория и История на Културата”, ФФ, СУ “Св. Климент Охридски”.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2021 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org