BG | RU

Нина Димитрова

Нина Димитрова работи в Института за философски изследвания към БАН, секция „История на философията”. Автор е на няколко монографии, сред които: Утопия и есхатология в руския Сребърен век (1995); Гностични мотиви в руския Сребърен век (1998); Социално-религиозни утопии в руския духовен ренесанс (2002), Образи на човека (Антропо-логични идеи в българската философска мисъл между двете световни войни) (2005); Религия и национализъм, 2006. Заместник гл. редактор на сп. Философски алтернативи.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2021 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org