BG | RU

Огнян Минчев

Огнян Минчев е политически анализатор, доктор на социологическите науки и преподавател по политически науки в СУ „Св. Климент охридски”. Автор е на многобройни изследвания, свързани с позици-ята му на директор на Института за регионални и международни изследвания (www.iris-bg.org). Предмет на изследванията и публикациите на О. Минчев са процесите на политическа трансформация, институционално развитие и изграждане на системи за сигурност на Балканите, в Черноморския регион, в бившите комунистически стра-ни от Източна Европа и постсъветското пространство. О.Минчев е председател на българския клон на международната анти-ко-рупционна мрежа Transparency International (www.transparency.bg).
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2021 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org