BG | RU

Орлин Йорданов

Орлин Йорданов е роден през 1971 г. в гр. Силистра. През 1990 г. завършва НГДЕК „Константин Кирил Философ”, а през 1997 г. – специалност „Философия” във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. От 1994 г. е преподавател по философия икултура в НГДЕК, а от 2008 г. е докторант по естетика и изследвания на културите към Института за философски изследванияна БАН. Автор е на статии в областта на християнската философия и теологията.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2021 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org