BG | RU

Хю Уайбрю

Хю Уайбрю (Hugh Wybrew) е англикански свещеник, изучавал дълги години православието. Той е викарий в църквата „Св. Мария Магдалена” в Оксфорд и преподавател във Факултета по теология в уни-верситета в Оксфорд. Сред по-известните му книги са: Православната литургия: Развитието на евхаристийната литургия по византийски обред (The Orthodox Liturgy: The Development of the Eucharistic Liturgy in the Byzantine Rite. 1997) и Възкръснали с Христос: от Пасха до Петдесетница в Православна-та църква (Risen with Christ: Eastertide in the Orthodox Church. 2001)
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org