BG | RU

Жан Даниелу

Кардинал Жан Даниелу (1905–1974) е един от най-изтъкнатите католически теолози на ХХ в., член на Ордена на йезуитите. Известен изследовател на християнска-та патристика, той е основател на поредицата Sources Chrétiennes, която публикува трудовете на Отците на Църквата. Жан Даниелу, заедно с Анри дьо Любак, Урс фон Балтазар и Ив Конгар, е сред активните деятели на т.нар „нова теология” и е един от водещите експерти, подготвяли документите на Втория ватикански събор. През 1969 г. папа Павел VI го въздига в кардиналски сан. Член е на Френската академия от 1972 г. Сред по-важните му книги са: Платонизъм и мистическо богословие: духовната доктрина на св. Григорий Нисийски (Platonisme et théologie mystique: doctrine spirituelle de saint Grégoire de Nysse, Aubier, Paris, 1944), Ориген (Origène, Table ronde, Paris, 1948), Ангелите и тяхната мисия според Отците на Църквата (Les anges et leur mission, d’après les Pères de l’Église, Desclée, Paris, 1952), Бог и ние (Dieu et nous, Bernard Grasset, Paris, 1956), Филон Александрийски (Philon d’Alexandrie, Fayard, Paris, 1958), Битие и време у св. Григорий Нисийски (L’être et le temps chez Grégoire de Nysse, Brill, Leyde, 1970) и др.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org