BG | RU

Мая Минчева

Мая Минчева е завършила културология в СУ „Св. Кли-мент Охридски”. Интересите й ́ са в областта на теорията на превода и философията на езика. Автор е на статии върху теорията на превода и науките за културата. Към момента работи върху докторска дисертация на тема Преводът в постструктуралистка перспек-тива към катедра „История и теория на културата” на СУ „Св. Климент Охридски”.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org