BG | RU

Жан Делюмо

Жан Делюмо (род. 1923г.) е сред най-изтъкнатите съвременни френски историци, познат най-вече с трудовете си по история на християнството. В момента е почетен професор в Колеж дьо Франс, където в периода 1975–1994г. ръководи катедра „История на религиозните нагласи в модерния Запад”. Той е член на Френската академия за надписи и изящна словесност от 1988г. На български е преведен неговият основополагащ труд Страхът в Западния свят, София, Рива, 2002. Сред другите му по-важни книги са: Смъртта в страните Куканя. Колективни нагласи от Ренесанса до класическата епоха(La Mort des pays de Cocagne. Comportements collectifs de la Renaissance à l’âge classique, 1976), Ще умре ли християнството? (Le Christianisme va-t-il mourir?), отличена с Голямата католическа награда за литература (1977), Грехът и страхът: виновността на Запада ХIII–XVIII в.(Le Péché et la peur: La culpabilisation en Occident XIIIe-XVIIIe siècles), Това, в което вярвам (Ce que je crois, 1985). Признанието и прошката (L’Aveu et le Pardon, 1990), Една история на Рая I: Градината на насладите (Une histoire du Paradis. I: Le Jardin des délices, 1992), Една история на Рая II: хиляда години щастие (Une histoire du Paradis. II: Mille ans de bonheur), Една история на Рая III: какво остава от Рая? (Une histoire du Paradis. III: Que reste-t-il du Paradis, 2000) и др.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org