BG | RU

Ива Манова

Ива Манова (р. 1981) защитава докторати по философия в Софийския университет „Св. Климент охридски“ (2010) под ръководството на проф. Ц. Бояджиев и в Университета на Падуа (Италия, 2012) под ръководството на проф. Г. Пиая. При тези случаи тя представя дисерта-ционни трудове върху съответно антиаристотелистката критика на Лоренцо Вала (1407–1457) и полемическите съчинения на Кръстьо Пейкич. Автор е на монографията Норма и реформа в ренесансовата фи-лософия. Лоренцо Вала и неговата хуманистическа критика на аристотелизма (София: Софи-Р, 2011)
Предишен брой


Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org