BG | RU

Жан Вание

Жан Вание (род. 1928г.) е известен канадски педагог, католически философ и обществен деятел, основател на международните хуманитарни органи-зации „Ковчег” (по името на Ноевия ковчег, 1964) и „Вяра и светлина” (1968), които подпомагат личности с интелектуални затруднения. Баща му, Жорж Вание, е първият франкофон, назначен за генерал губернатор на Канада (1959–1967г.). През 1950 г. Жан Вание защитава докторат по философия в Католическия институт в Париж. Създадените от него хуманитарни организации имат интерконфесионален характер и тяхната дейност се осъ-ществява в десетки страни по света, включително и в Русия. На 11 март 2015г. в Лондон Жан Вание получи наградата Темпълтън.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org