BG | RU

Джон Къртни Мъри

Джон Къртни Мъри (1904–1967) е един от найвидните американски теолози на ХХ век, станал известен с опитите си да помири католицизма с модерната демократична държава и с религиозния плурализъм. Усилията му се увенчават с успех по време на Втория ватикански събор, когато той взима дейно участие в разработването на Декларацията за религиозна свобода Dignitatis Humanae. Роден през 1904 г. в Ню Йорк, Джон Къртни Мъри встъпва в Ордена на йезуитите през 1920 г. Завършва класически езици и философия в Колежа в Бостън, а през 1933 г. е ръкоположен за свещеник. След това продължава образованието си в Рим и през 1937 г. защитава докторската си дисертация по богословие в Грегорианския университет. След завръщането си в САЩ работи като преподавател по тринитарно богословие в Йезуитския богословски център в Удсток, а през 1941 г. става редактор на йезуитското списание Theological Studies, като съвместява тези две длъжности до смъртта си през 1967 г. И въпреки че тясната му специалност е теологията на благодатта и Троицата, той активно се включва в дебатите за мястото на Католическата църква в обществото и нейните отношения с модерната държава. В края на 40-те и началото на 50-те години Къртни Мъри лансира идеята за контакти с представителите на другите религии, което в съчетание с възгледите му за модерната държава му спечелва подозренията на Ватикана и през 1954 г. му е наложена забрана да публикува две от статиите си по тези въпроси. Идеите му обаче получават признание, когато е поканен за участник във Втория ватикански събор. На него той става един от инициаторите и създателите на Декларацията за религиозна свобода, одобрена от Събора през 1965 г. Есето на Джон Къртни Мъри Freedom, Authority, Community, предложено на вашето внимание, е публикувано за пръв път в католическото списание America през декември 1966 г., а след това е многократно преиздавано в различни сборници. Пълен списък с публикациите на Джон Къртни Мъри може да бъде намерен на интернет страницата на Богословския център в Удсток към Джорджтаунския университет (http://woodstock.georgetown.edu/library/Murray/0_murraybib.html.).
Предишен брой


Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org