BG | RU

Джон Понтифекс

Джон Понтифекс е ръководител на пресслужба-та на базираната във Великобритания благотворителна организация „Подкрепа за Църквите в нужда”. Статията е публикувана на интер-нет страницата http://www.catholicherald.co.uk/
Предишен брой


Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org