BG | RU

Иван Стамболов

Иван Стамболов е публицист и писател, автор на няколко художествени книги и на стотици публикации в национални електрон-ни и печатни издания. Роден е в София на 7 януари 1963 г. През 1989г. завършва българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ със специализация по теория на литературата и дипломна рабо-та при проф. Никола Георгиев. До 1994 г. работи като сценарист и продуцент в БНТ и БНР и като външен продуцент в Дарик радио. В следващите 20 години е консултант в областта на връзките с обществеността на големи български и чуждестранни компании. Изкушен от политиката, отстоява десни позиции и изповядва консер-вативни ценности. Вярващ и практикуващ православен християнин, щастливо женен от близо 30 години, с един син.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org