BG | RU

Жорж Бернанос

Изключително талантлив публицист и автор на романи, пресъздаващи духовната битка между добро-то и злото, Жорж Бернанос (1888–1948) е един от най-големите християнски писатели на ХХ в. На българския читател вече са познати неговите шедьоври Под слънцето на сатаната (1926), Дневникът на един селски свещеник (1936), Диалози на кармелитките (1948). Предложеният тук текст е едно от неговите седем открити писма до англичаните и европейците, четени в годините на Втората световна война по Радио Лондон (публикувани едва във вече освободения Париж през 1946 г.) Преводът е напра-вен по изданието Lettre aux Anglais, Gallimard, 1946 г.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org