BG | RU

Емил Трайчев

Емил Трайчев е професор в Богословския факултет на СУ „СВ. Климент Охридски”. Чете основен курс по Свещено писание на Новия завет. Спе-циализирал е в Солун, Виена, Регенсбург и Оксфорд. Бил е декан на Бого-словския факултет. Автор на монографии, студии и статии в областта на библеистиката и православното богословие.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org