BG | RU

Иван Еленков

Иван Еленков е професор в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, преподавател в катедра „История и теория на културата”, доктор на науките за културата. Автор е на редица изследвания, сред които са: Защо сме такива? В търсене на българската културна идентичност. С., 1994 (съставителство с Румен Даскалов); Родно и дясно. Принос към историята на несбъднатия десен проект в България от времето между двете све-товни войни. С.; 1998; Католическата църква и католиците в България. С., Католическата църква от източен обряд в България. С., 2000. Културният фронт. Българската култура през епохата на комунизма: политическо управление,идеологически основания, институционални режими. С., 2008.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org