BG | RU

Ханс Белтинг

Проф. Ханс Белтинг е роден през 1935 г., следва в Майнц и Рим, хабилитира се в университета в Хайделберг. Преподава история на изкуството в Хайделберг, Мюнхен (1980 – 1982 г.), Карлсруе (1992 – 2002 г.). Хоноруван професор в университета в Хайделберг, гостуващ професор в Колумбийския университет в Ню Йорк, в университетите във Виена, Харвард, Балтимор и др. От 2002 г. е член на попечителския съвет на Музея за модерно изкуство, Виена. През 2002–2003 г. е титуляр на Европейската катедра в Колеж дьо Франс. От 2004 г. е директор на Международния изследователски център по културология (IFK) във Виена. Големият труд на проф. Белтинг е монографията в 500 страници Невидимият шедьовър. Модерните митове на изкуството (Verlag C.H.Beck 1998), която разглежда историята на идеите за творбата. Книгата Образ и култ (история на образа преди епохата на изкуството) (Verlag C.H.Beck, 2000) е определена от критиката като шедьовър, който провокира де-бат за религиозния и естетически опит, за силата на християнския култ към образа от късната античност до XVI век, за мяс-тото на образа в източните и западните култури, а оттам и за създаването на модерното изкуство. В Антропология на образа (Wilhelm Fink Verlag, 2001) Белтинг изследва образа, картината, артефакта като културен модел, който програмира възприятията за света и за човека в социалното пространство. Той представя пред читателя целия спектър на своето знание – от праисторическите култове към мъртвите през иконите до компютърните образи, фотографиите в списанията и рекламата.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org