BG | RU

Карл Ясперс

Карл Теодор Ясперс (1883, Олденбург– 1969, Базел) се числи към най-знаменитите философи на ХХ в. Неговата екзистенциална философия (за която твърди, че не е негово изобретение, а следва от корена на философията изобщо, различавайки я при това строго от екзистенциализма на Сартр) се самохарактеризи-ра не като философия на битието или биващото, а като философия на възможността за екзистенция, на отвореността и отговорността. Ясперс започва научната си кариера като психиатър и защитава през 1908 г. дисертация при Франц Нисл в Хайделберг. Подкрепян от Нисл и Макс Вебер, той се хабилитира през 1913 г. при Вилхелм Винделбанд с учебника си по обща психопатология. От 1921 г. е редовен професор в Хайделберг. Още преди това той се е заел с фундаменталното преосмисляне на систематиката и историята на философията, определило интелектуалния му път. Пенсиониран предсрочно през 1937г. заради отказа си да се раздели със съпругата си, която е от еврейски произход, но оставайки в Германия, през 1938 г. над него пада забрана за публикуване, а през 1945 г. е било разпоредено изпращането му в концлагер, осуетено от влизането на американската армия в Хайделберг. Той е един от двигателите на възстановяването на университета в Хайделберг и на университетските реформи. Активно се ангажира със социални и политически теми. Разочарован от определени развития в Германия през 60-те години обаче, Ясперс приема поканата на уни-верситета в Базел, а през 1967г. става швейцарски гражданин. Сред най-прочутите му книги са: Духовната ситуация на времето (1932), Философия в три тома (1932), Разум и екзистенция (1935), Ницше (1936), Декарт и философията(1937), Екзистенциална философия. Три лекции (1938), За истината (1947), За произхода и целта на историята (1949), Шелинг (1955), Великите философи (1957), Философската вяра лице в лице с откровението (1962), Николай от Куза (1964), Надежда и грижа (1965), Съдба и воля (1967), Шифри на трансценденцията (1970), Що е философия? (1976).
Предишен брой


Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org