BG | RU

Юлия Талева

Юлия Талева е завършила НГДЕК „Св. Константин Кирил Философ” и магистратура по унгарски език и литература в Университета в Будапеща „Ейотвьош Лоранд”. Специализирала е междукултурна комуникация в Института за източни езици и цивилизации INALCO, Париж. Живее в Париж и е член на българската църковна община в града. Кореспон-дент на Българското национално радио
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org