BG | RU

Паул Тилих

Паул Йоханес Тилих (Paul Johannes Tillich, 1886–1965) е един от най-влиятелните протестантски тео-лози на ХХ век, християнски екзистенциалист. Роден в германската провинция Бранденбург, той учи в университетите в Берлин, Тюбинген и Хале и защитава докторат през 1911 г. Преподава теология в редица германски университети, но през 1933 г. е уволнен заради критиките си срещу нацизма. Същата година заминава за САЩ, където по пока-на на Райнхолд Нибур започва преподавателската си кариера в Обединената теологическа семина-рия на САЩ, която му носи световна известност. През този период издава и най-известните си кни-ги, в които се стреми да направи синтез между протестантската теология и екзистенциалната философия: Систематическа теология в три тома (Systematic Theology, 1951–63, University of Chicago Press) и Мъжеството да бъдеш (The Courage to Be, 1952, Yale University Press). През 1954 г. става про-фесор в Теологическото училище на университета в Харвард, а от 1962 г. до смъртта си преподава в университета в Чикаго.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org