BG | RU

Клод Леви-Строс

Френският етнолог Клод Леви-Строс е роден на 28 ноември 1908 г. в Брюксел, от 1959 г. е професор във Френския колеж в Париж. След научни експедиции в Азия и Латинска Америка и дългогодишен престой в Бразилия той създава, подтикнат от лингвистиката на Роман Якобсон и под влияние на психоанализата, структурализма в езикознанието. Леви-Строс реконструира социалните и митологични закономерности от възможностите за структурни връзки на знаковите системи и така си осигуря-ва достъп до първобитните култури. Сред най-известните му трудове са: Елементарни структури на родството (1949), Структурална антропология (1958), Дивото мислене (1962), Тъжни тропици(1962), Раса и история (1972) и др.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org