BG | RU

Джон Ролс

Джон Бордли Ролс (1921–2002) се смята за един от най-влиятелните философи на ХХ в. в сферата на моралната и политическа философия. Ролс завършва бакалавърска степен в Принстън през 1943 годи-на. Между 1943 и 1945 г. служи като пехотинец в Нова Гвинея, Филипините и Япония. Докторската си степен по философия получава отново в Принстън през 1950, където остава да преподава до 1952. От 1962 г. е професор към Департамента по философия в Харвард, а преди това държи професорско място по философия в Корнел (1953–1959) и в Масачузетския технологичен институт (1960–1962). Основният му труд – Теория на справедливостта – заема централно място в полето на моралната философия от издаването си през 1971 г. до днес. автор е също на Политическият либерализъм (1993), Законът на народа (1999), Събрани статии (1999), Лекции по история на моралната философия (2000), Справедливостта като честност: Повторение (2001) и Лекции по история на политическата философия (2007).
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org