BG | RU

Иван Илин

Иван А. Илин (1883–1954) е руски християнски философ, писател и публицист. Той е забележителен ум и ярка личност. Илин е нееднозначен мислител. Написаното от него предизвиква го-рещи дебати – не само приживе, но и десетилетия след неговата смърт. Иван Илин е роден в Москва, в дворянско аристократично семейство. Баща му е кръстник на император Александър II, губернски секретар, един от видните московски юристи, притежател на имение в Рязанска губерния. Илин завършва през 1906 г. Юридическия факултет на Императорския московски университет. Остава да работи там, като започва научна и преподавателска кариера. През 1918 г. защитава дисертация на тема Философията на Хегел като учение за конкретността на Бога и човека”. След установяването на властта на болшевишката партия той е арестуван неколкократно. През 1922 г. заради антикомунистическа дейност е изгонен от Русия с т.нар. „философски параход” заедно с още 160 други философи, историци и икономисти. Установява се в Германия. Повече от 10 години работи като професор в Руския научен институт в Берлин. Редактира списание Русский колокол. Но в Германия идват на власт нацистите. Първоначално Илин не оценява изцяло негативно тази политическа сила – заради нейния антикомунизъм. След тези първоначални симпатии, основани на неговия антикомунизъм, през втората половина на 30-те години той става непримирим противник на нацизма и специално на Хитлер. Започват преследвания от страна на Гестапо и пред заплахата да бъде арестуван Илин се премества през 1938 г. в Швейцария, където живее до смъртта си през 1954 година.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org