BG | RU

Карл Шмит

Карл Шмит (1888–1985) е навярно най-популярният и заедно с това най-оспорва-ният немски теоретик на правото и политически философ. Считан за най-меро-давния юрист на Третия райх, Шмит не е публично активен след войната, но създава през този период серия от текстове, не просто спечелили му множество ученици, но и високо признание. Основните теми на неговото вкоренено в католицизма мислене са властта, насилието и осъществяването на правния ред. Някои от фундаменталните понятия на съвременното правно и политическо мислене са произведени от него. Шмит акцентира конститутивната роля на политическото за правното, слагайки така основите на политологията. Сред многобройните му съчинения са Закон и присъда (1910), Политическа романтика (1919), Политическа теология (1922), Легалност и легитиммност (1932), Държава, движение, народ (1933), Номосът на земята (1950), Теория на партизанина. Междинна бележка към понятието за политическото (1963), Политическа теология II (1970), Мир или пацифизъм (2005). Тук публикуваме предговора към Понятието за политическо (1932).
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org