BG | RU

Джон Бер

Джон Бер е православен свещеник и богослов, ректор и професор по патристика и догматика в Православната теологическа семинария „Св. Владимир” в Ню Йорк, САЩ. Завършил е Университета в Оксфорд, където под научното ръководство на Калистос Уеър получава образователните степени магистър (1991 г.) и доктор по философия (1995 г.). Преподавателската му кариера в Семинарията „Св. Владимир“ започва през 1993 г., а през юли 2007 г. той е избран за неин ректор, както и за главен редактор на академичното списание St. Vladimir’s Theological Quarterly. Ръкоположен е за свещеник в Православната църква на Америка. Богословските му интереси са насочени към ранната Църква и нейното богословие, с което са свързани и неговите основни произведения: Мистерията на Христос. Живот в смъртта, 2006 г. (The Mystery of Christ: Life in Death, SVS Press, 2006), Никейската вяра. Формиране на християнската теология, 2004 г. (The Nicene Faith: Formation Of Christian Theology – In: Formation of Christian Theology, V. 2, SVS Press, 2004.), Пътят към Никея, 2001 г. (The Way to Nicaea. In: – The Formation of Christian Theology, V. 1, SVS Press, 2001). Избирането на Джон Бер за ректор на Семинарията „Св. Владимир“ е израз на стремежа да се продължи традицията тя да бъде ръководена от световноизвестни православни богослови, като Георги Флоровски, Александър Шмеман и Йоан Майендорф, допринесли за нейното утвърждаване като едно от авторитетните духовни училища в православния свят. Благодарение на техните усилия през втората половина на ХХ век Православната църква на Америка и нейната Семинария се превърнаха от маргинални за православието територии във важно средище за динамичен богословски дебат.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org