BG | RU

Томас Сьорен Хофман

Томас Сьорен Хофман е професор по философия във Философския институт на Университета за дистанционно обучение в Хаген, Германия. Роден е през 1961 г. в град Нойвид на Рейн. Учи философия, евангелска теология и италианска филология в университетите на Тюбинген, Виена и Бон. Докторска дисертация защитава през 1990 г. в Рейнския университет „Фридрих Вилхелм” в Бон, а по-късно е асистент, лектор и приват-доцент в университетите на Бон и Бохум. Основните му интереси са в областта на систематичната философия, философия на природата, етиката и биоетиката, фи-лософия на икономиката. През 2007 г. е удостоен с наградата „Карл Ясперс” на Университета „Олденбург”. Автор е на изследванията: Абсолютната форма. Модалност, индивидуалност и принципът на философията според Кант и Хегел, 1991; Философска физиология. Систематика на понятието за природа в огледалото на историята на философията, 2003; Г. В. Фр. Хегел. Пропедевтика, 2004; Философи-ята в Италия, 2007; Философия на икономиката. Позиции и перспективи от античността до днес, 2009.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org