BG | RU

Антон Страшимиров

Най-вече познат с романа Хоро и пиесите си Свекърва и Вампир, Антон Страшимиров (1872–1937) е автор на богато и разностранно творчество. Предстои ново поколение читатели тепърва да преоткрие белетриста Страшимиров (повестите Щастието на един век и Кръстопът, недовършеният роман Роби), както и автентичната му дарба на драматург (Прилепски светци, Отвъд, Свети Иван Рилски, На безкръстни гробове). Наскоро беше преиздаден том с биографични очерци на Страшимиров, посветен на видни български политици („Диктаторът”. Стефан Стамболов, „Реформаторът”. Петко Каравелов, „Горд държавник”. Д-р К.Стоилов и др.). Ала за съвременния читател остават абсолютно непознати народоведските студии на писателя, събрани в Книга за българите(1917), Българи, гърци и сърби (1918), Палач и злодей (1924) или разпръснати из периодиката. Тъкмо през оптиката на бита и в съпоставка със съседните нам народи, Антон Страшимиров търси отговор на преповтаряни констатации за „слабата религиозност” и „липсата на мистична чувствителност” у българина, които той контрира с тезата, че „българите не светотатстват”. Теза, дос-татъчно провокативна, за да бъде приета на доверие, която обаче предполага внимателно вникване в аргументите на автора
Предишен брой


Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org