BG | RU

Борис Станимиров

Борис Станимиров е роден е през 1976 г. в София. Завършил е Молекулярна биология в СУ „Св. Климент Ох-ридски”, специализирал „Международни икономически отношения” в УНСС и „Политически умения” в НБУ. Работи в областта на финансите. Интереси и разработки в областта на политическия консерватизъм, офицерския корпус на Царство България, родствените връзки на българския възрожденски елит. Член на УС на Българската генеалогична федерация.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org