BG | RU

Петер Гемайнхарт

Проф. Петер Гемайнхарт (Peter Gemeinhardt) е роден през 1970 г. в Хамбург. Следва евангелистка теология в Гьотинген и Марбург и защитава дисер-тация през 2001 г. През 2003 г. е ръкоположен за пастор. След преподавателска работа в Йена и Майнц, от 2007 г. е професор по църковна история към богословския факултет на Университета „Георг-Аугуст” в Гьотинген. Член е на Немското общество за теология, на Международната асоциация за патристични изследвания, на Международното общество за богословска медиевистика, на Немския съюз на висшите училища, заемайки при това отговорни постове в структурите на Лутеранската църква. Член е на редакционните съвети на Zeitschrift für Antikes Christentum, Encyclopedia of the Bibel and Its Reception, Neue Theologische Grundrisse. Издател е на множество сборници и на десетки статии. Автор е на книгите: Antonius: Der erste Mönch. Leben – Lehre – Legende, München, 2013; Die Heiligen. Von den frühchristlichen Märtyrern bis zur Gegenwart, München, 2010; Das lateinische Christentum und die antike pagane Bildung, Tübingen, 2007. Настоящият превод представя един дял от втората част (с. 108–122) на пуб-ликуваната му дисертация Die Filioque-Kontroverse zwischen Ost- und Westkirche im Frühmittelalter, Berlin – New York, 2002. С дълбочина, навлизайки в детайли и с респектираща компетентност, книгата проследява тематизирането на filioque, генезиса на формулата и дебатите около нея както в латинската и във византийската традиция поотделно, така и между тях, от първите християнски векове до края на средновековния период, рефлектирайки и върху съвременното състояние на дебата.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org