BG | RU

Васил Макаринов

Васил Макаринов е студент по изкуствознание в Нов български унивеситет, където изучава и орган при проф. Нева Кръстева. Интересите му са предимно в областта на теорията на ренесансовото и бароковото изкуство. Публикувал е в списание Следва.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org