BG | RU

Ирина Силуянова

Проф. дфн Ирина Василиевна Силуянова е родена през 1952г. в Москва. Завършва философския факултет на Московския държавен университет „Ломоносов”. През 1979 г. защитава дисертация на тема Проблемът за нихилизма във философията на Ф. Ницше и М. Хайдегер. От 1983г. преподава в Московския държавен медицински институт в катедрата по философия и културология. През 1999 г. защитава докторска дисертация на тема Философско-методологически анализ на съвременните форми на биоетика, а от 2000г. досега е професор и завеждащ катедра по биомедицинска етика в Руския държавен медицински университет „Пирогов”. Ирина Силуянова е сред основоположниците на руската биоетика. Автор е на над 200 научни статии и на девет монографии и учебници, сред които: Съвременната медицина и православието (1998), Антропология на болестта (2007), Етика на лекуването (2001), Изкушението от клонирането (2000) и др. От 1998 г. досега участва в работата и ръководството на Църковно-обществения съвет по биомедицинска етика към Московската патриаршия на Руската православна църква.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org