BG | RU

Марко Форливези

Марко Форливези (р. 1967) е преподавател по история на философията в Университета на Киети и Пескара (Università degli Studi di Chieti e Pescara), Италия. Изследванията му се фокусират върху историята на „академичната философия“, т.е. философията, процъфтявала в европейските университети и други висши учебни заведения през периода от ХIII до ХVII в. Той е автор на многобройни статии, две монографии, съставител и редактор на научни сборници. Марко Форливези е съз-дател и ръководител на интернет сайта за публикуване на историко-философски извори „Дигитален архив за встъпителни лекции от рене-сансовите и ранномодерните университети“ (Digital Archive of Inaugural Lectures at Renaissance and Early Modern Universities). Член е на някол-ко научни организации и общества, сред които SIEPM, ESEMP, SISPМ.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org