BG | RU

Райчо Пожарлиев

Райчо Пожарлиев е професор по философия в СУ „Св.Климент Охридски”. Защитава докторска дисертация през 1985г., а през 2000г. се хабилитира с текстове в областта на философската антропология. Понастоящем е професор в катедра „Философия” при ФФ на СУ „Св. Климент Охридски”, ръководи катедра Философия на Философско-историческия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. Автор е на монографията „Философски образи” (ЛИК, 2000г.), а също на учебници по философия за средното образование, както и на множество статии.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org