BG | RU

Валер Новарина

Валер Новарина е роден през 1947 г. в Женева. Учи философия и литература в Сорбоната, като дипломната му работа е посветена на Антонен Арто. През 1974 г. е поставена на сцена първата му пиеса Летящото ателие. Следват творбите Драмата на живота, Вие, които обитавате времето, Аз съм, Плътта на човека, Градината на признанието, Червеният произход, които Новарина определя като свръхдиалогизирани романи, монолози на много гласове, поеми в действие и сам поставя на сцена. Новарина е автор и на „теоретични” съчинения: За Луи дьо Фюнес, През материята, Пред словото, Опакото на духа, Светлините на тялото, в които изследва преплитането на пространството, времето и словото в тялото на актьора. Известен е и със своите „пърформанси”, в които съчетава рисуване, слово, музика и видео.
Предишен брой


Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org