BG | RU

Васил Видински

Васил Видински (София, 1977) е завършил филология и философия в СУ „Св. Климент Охридски”. Специализирал е една година в Лувенския католически университет (Белгия), а от 2006 година преподава в СУ, катедра „История на философията”. Защитил е докторска дисертация на тема Взаимодействие между философия и физика при Рене Декарт и Исак Нютон (проблемът за относителността). Актуална информация има на: www.vidinsky.com.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org