BG | RU

Дилян Николчев

Дилян Николчев е доцент по църковно право и устройство и управление на Българската православна църква. Понастоящем е главен редактор на сп. Богословска мисъл, издание на Богословския факултет на СУ. Автор на редица статии и студии, посветени предимно на църковно-правни въпроси, история на каноничното право, църковния брак и др., а също на мо-нографията Брак, развод и последващ брак в православната църква (София, 2006г.)


Дилян Николчев

2016/116 Отново песимистично за управлението на поместната ни църква

2016/108 По повод на решението на Епархийския съвет на Сливенска епархия за смесените бракове

2014/92 Патриарх Кирил в плановете на Държавна сигурност (хипотези в документи)

2014/91 „Политическа религия” и Православна църква в Източна и Югоизточна Европа – политически процеси и тенденции

2013/82 По въпроса за спора около правния и каноничен статус на храм-паметника „Св. Александър Невски”

2013/78 „Няма нищо да върша по принуда, макар и от силни на деня” (От епископската клетва до клетвопрестъплението)

2012/68 Няколко оптимистични и песимистични очаквания в краткосрочен план за Българската православна църква

2003/6 За устава на Българската православна църква.Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org