BG | RU

Живко Лефтеров

Живко Лефтеров (р. 1974 г.) е историк, главен асистент в департамент „История” на Нов български университет. На-учните му интереси са свързани с областта на най-новата история, с акцент върху историята на вероизповедните общности в България, религиозната политика на КПСС и БКП, атеистичната пропаганда. През 2012 г. защитава докторска дисертация на тема: „Религиозната политика на БКП и Бялото братство (1944–1989)".
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org