BG | RU

Румен Борджиев

Пастор Румен Борджиев е потомствен протестантски вярващ. Пастор е на Евангелската петдесятна църква в кв. „Подуяне” от 1990 г. Той е заместник-председател на Съюза на евангелските петдесятни църкви в България, а също и заместник-председател на Управителния съвет на Обединените евангелски църкви.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org