BG | RU

Горан Благоев

Горан Благоев е автор и водещ на предаването „Вяра и общество” по БНТ. През 2003 г. защитава докторска дисертация на тема Курбанната традиция в културата на българските мюсюлмани. Бил е хоноруван преподавател в Софийския университет „Св. Кл. Охридски” и в Пловдивския университет „Преп. Паисий Хилендарски”. Автор е на книгите: Курбанът в традицията на българските мюсюлмани (изд. БАН, 2004) и Истории за плач и за надежда (изд. „Сиела”, 2011).
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org