BG | RU

Зоран Кръстич

Проф. д-р о. Зоран Кръстич е роден на 20 юни 1962 г. в гр. Канижа. Богословско образование и магистърска степен по богословие придобива в Богословския факултет на Аристотелевия университет в Солун (Гърция). През 2001г. защитава докторска дисертация на тема „Отноше-нията между Църква и общество в съвременна Сърбия” в Катедрата по социология на християнството в същия университет. От 1997г. е преподавател, а от 2001г.– ректор на Семинарията „Св. Йоан Златоуст” в гр. Крагуевац. През 2002г. е избран за доцент по канонично право, а от 2006г. преподава и социология на християнството в Богословския факултет на Белградския университет. Има редица публикации в областта на каноничното право и социологията на християнството. Последната му книга е Православие и модерност (теми на практическото богословие) (Белград, 2012).
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org