BG | RU

Калин Янакиев

Калин Янакиев, професор, дфн, преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, член на Международното общество за изследвания на средновековната философия (SIEPM). Автор на книгите: Древногръцката култура– проблеми на философията и митологията, Религиозно-философски размишления, Философски опити върху самотата и надеждата, Диптих за иконите. Опит за съзерцателно богословие, Богът на опита и Богът на философията. Рефлексии върху богопознанието, Три екзистенциално-философски студии. Злото. Страданието. Възкресението, Метафизика и християнство, Светът на Средновековието, Генезис, история, общест-во, Res vitae, res publicae, Философски и философско-политически етюди от християнска перспектива, както и на много студии и статии в областта на православната духовност, философията и средновековната история.


Калин Янакиев

2017/120 Принасящият и Принесеният. Историко-космическата екзегеза на Христовата жертва у св. ап. Павел и св. Йоан Богослов

2015/102 По повод едно „зло“ християнство

2015/100 Юбилейно

2014/94 Три погледа към Църквата

2014/91 Коментар към преводните публикации

2014/88 Проблеми и перспективи в диалога между Православието и Католицизма след обнародването на апостолическото насърчение Evangelii gaudium на папа Франциск.

2014/88 След прочитането на доклада на Йоан Зизиулас. Още за Църквата и национализма

2013/83 Какво е направил Иисус Христос на Тайната вечеря

2013/78 Тайната вечеря. Богословско-екзегетичен опит върху хронологията на нейното протичане (втора част)

2012/75 Тайната вечеря. Богословско-екзегетичен опит върху хронологията на нейното протичане

2012/70 Общността и социално слабите

2011/65 Безразличие, отегчение, скука

2011/61 Свобода или зависимост на волята: средновековната и съвременната версия на един философско-етически дебат

2011/59 Два християнски парадокса

2010/57 Диалогичност на човешкото, 22 тезиса

2010/55 Четири вида смях

2010/53 Тайната на личността, видяна през призмата на човешката самота

2010/51 Наказание и милост

2010/49 Празникът

2009/45 Защо в историографията на Средновековието не му върви?

2009/42 Четири молитвени съзерцания пред иконата на Христос.

2009/40 Традиция, еманципация, права на човека.

2009/37 Две богословски традиции в осмислянето на брака.

2008/33 Безсмъртието на душите и възкресението на мъртвите.

2008/31 За един свободен философ на надеждата.

2008/31 Защо Бог у християните е Троица? (според свидетелството на св. Иоан Богослов)

2008/27 Солта на земята. Размисли върху проповедта за блаженствата.

2008/25 Възмутителен ли е за съвестта догматът за вечния ад.

2005/16 Прозрачност на погледа. Религиозно-политически фрагменти.

2005/15 Изясняване на православното богослужение. Шестопсалмието, или стражата на душата

2005/13 Имат ли страданията смисъл?

2004/12 Видението на Божествената сфера 6 Апокалипсиса на св. Йоан Богослов.

2004/11 Култура на релаксацията.

2004/9 Нищият Господ. (по повод "В първия кръг" на Ал. Солженицин

2003/7 Редакционна бележка

2003/5 Ескизи върху злото.

2002/4 Ангелът на историята.

2002/4 Диалог на вярващите с невярващите. Предложение и предизвикателство.

2002/3 Каноничност, неканоничност; достойнство и недостойнство (две проясняващи метафори).

2002/2 Православната църква и нейните базисни изкушения

2002/1 Годината на изборите.

2002/1 Глобализация на света. Глобализация на душата. Глобализация на делницитеПредишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org